שירות

תכנון אמצעים טכנולוגיים לאבטחה במסגרת תוכנית כוללת:
 • מערכות טכנולוגיות לאבטחה
 • מצלמות CCTV
 • מידור ובקרת כניסה
 • פריצה וחדירה למתקן
 • אבטחה היקפית
 • מערכות שו״ב
 • מסמכי מכרז, מפרטים ואומדנים
 • בקרה תקציבית

תכנון מערכי אבטחה (פיסי ולוגי) לאתרים מוגנים. גיבוש תוכניות אבטחה:

 • למשרדים ולמסחר
 • למתחמים ציבוריים
 • למרחבים עירוניים
 • למיתקנים רגישים ביטחוניים
 • למתקני ספורט ולאצטדיונים
כתיבת נהלי אבטחה, תדריכים וביקורות.
 • כתיבת נהלים והדרכת עובדים
 • תיאום עם גורמי אכיפה ותקינה – כולל נהלים
 • ביצוע ביקורות ביטחון
 • כתיבת פק״ם ותיקי מתקן (שטח)

 

תכנון ומיגון להגנת מיתקנים רגישים מפני תקיפות סייבר ודליפות מידע מהארגון
 • ביצוע סקר סיכונים לאבטחת מידע
 • בדיקות מהימנות עובדים
 • מידון ומניעת חשיפה
 • הגנה מפני חדירה / פריצה
 • בדיקות לניטור אמצעי האזנה
 • פעילות למניעת דליפות מידע
 • תוכנית אבטחה וביעור מסמכים
 • ​תוכנית להגנה מפני תקיפות סייבר (אמצעים ונהלים)
ליווי ותמיכה לארגון בכל היבטי הביטחון
 • הדרכה ותפעול שוטף בארגון של מערכות
 • אבטחה ומיגון
 • פעילות וייעוץ שוטף בנושאי ביטחון לארגון
 • פיקוח מעקב ובקרה (מערכות טכנולוגיות וביצוע נהלים)
 • הכוונה שוטפת והדרכת העובדים בנושאי אבטחת מידע