מתודולוגיה

חברת סתר רכשה מומחיות מיוחדת בתחום ביצוע סקרי ביטחון (ניתוח סיכונים) כשלב מקדים לצורך הגדרת צרכי האבטחה באתר המאובטח. סתר מגבשת תפיסת אבטחה מושלמת שמתאימה לצורכי הלקוח. הדבר מאפשר מענה לסוגיות אבטחה מורכבות ולדרישות ספציפיות של הלקוח תוך ניצול מיטבי של המשאבים הקיימים והתקציב. תהליך העבודה בסתר מתבסס על מתודולוגיה ייחודית, שגובשה וניסיון רב שנים בתכנון ויעוץ לפרויקטים מגוונים. תהליך העבודה מותאם לסוג ואופי הפרויקט ולהיקפו, לצרכי הלקוח ולרמת המורכבות של הפתרונות האפשריים.

מתודולוגיה – תהליך גיבוש תפיסת אבטחה

שלבים לטיפול בפרויקט מאובטח